Kakelugn

Renovering av Kakelugn

Är din kakelugn dålig är det oftast så att du inte behöver sätta om den.Vi kan oftast renovera din kakelugn till en billigare kostnad än att sätta om den.Vanligast är att man lagar kakelugnen i samband med en skorstensrenovering.
För att enklast få reda på skicket på kakelugnen är att göra en skorstensbesiktning.
Vi renoverar kakelugnar och rökkanaler i Stockholm och Göteborg med omnejd.
Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

kakelugn

Renovering av en kakelugn där ett syrafast rör monteras i rökkanalen till kakelugnen.

 

Vill du veta mer om din kakelugn

eller går du i tankar att skaffa en kakelugn?
Kakelugnar blev i Sverige under 1800-talet och 1900-talets början den viktigaste värmekällan för bostäder och liknande utrymmen. Kakelugnar sattes upp av kakelugnsmakare, vilka ofta tillverkade kaklen lokalt. Under sekelskiftet 1800-1900 uppfördes flera fabriker med industriliknande tillverkning av kakelugnskakel, vilka sedan tillpassades på plats av kakelugnsmakare. Kakelugnens stomme och rökgångar muras med tegel och bruk av lera och sand, en del lera samt 3 delar sand som blandas till ett smidigt bruk.

Kakelugnar är i behov att sättas om efter ett antal år, beroende på att verkningsgraden minskar och dom kan läcka rökgaser till boningsrummet. En traditionell svensk kakelugn består av 5 kanaler med en längd om cirka 10 meter, där rökgaserna först stiger upp i den mittre kanalen, vidare ner genom de båda främre sidokanalerna, vänder uppåt genom de båda bakre sidokanalerna, varefter rökgaserna passerar spjället i kakelugnens bakre övre del och fortsätter ut till skorstenen.

Det självklara valet inom skorstensrenovering,avloppsrensning,ventilation i Hälsingland,Stockholm,Göteborg

...har Skorstensbesiktning,  sotning/rengöring och skorstensrenovering som huvudsakliga arbetsområden. Vi är ditt fullserviceföretag inom skorsten, ventilation,rör,vvs, rengöring, kontroll av Imkanal.Har du problem med din Eldstad,Skorsten,Ventilation eller avlopp kan vi alltid hjälpa dig.

Utnyttja ROT-avdraget

Du kan givetvis utnyttja ROT avdraget på arbetskostnaden när du anlitar oss.

Kontakta oss