Kakelugn

Vi plockar ner samt sätter upp kakelugnar

Både nya och gamla kakelugnar. Vi har också goda kontakter att ta fram gamla nerplockade kakelugnar för uppsättning. En kakelugn är inte bara en väldigt bra uppvärming utan en kakelugn är dessutom en möbel.

kakelugn
kakelugn - skorsten
 

Vill du veta mer om din kakelugn

eller går du i tankar att skaffa en kakelugn?
Kakelugnar blev i Sverige under 1800-talet och 1900-talets början den viktigaste värmekällan för bostäder och liknande utrymmen. Kakelugnar sattes upp av kakelugnsmakare, vilka ofta tillverkade kaklen lokalt. Under sekelskiftet 1800-1900 uppfördes flera fabriker med industriliknande tillverkning av kakelugnskakel, vilka sedan tillpassades på plats av kakelugnsmakare. Kakelugnens stomme och rökgångar muras med tegel och bruk av lera och sand, en del lera samt 3 delar sand som blandas till ett smidigt bruk.

Kakelugnar är i behov att sättas om efter ett antal år, beroende på att verkningsgraden minskar och dom kan läcka rökgaser till boningsrummet. En traditionell svensk kakelugn består av 5 kanaler med en längd om cirka 10 meter, där rökgaserna först stiger upp i den mittre kanalen, vidare ner genom de båda främre sidokanalerna, vänder uppåt genom de båda bakre sidokanalerna, varefter rökgaserna passerar spjället i kakelugnens bakre övre del och fortsätter ut till skorstenen.

Ditt fullserviceföretag

...har sotning/rengöring och skorstensrenovering som huvudsakliga arbetsområden. Vi är ditt fullserviceföretag inom skorsten, ventilation, rengöring, kontroll och åtgärder samt är verksamma i Stockholm,Göteborg med omnejd.

Utnyttja ROT-avdraget

Du kan givetvis utnyttja ROT avdraget på arbetskostnaden när du anlitar oss.

Kontakta oss