Sotning i Stockholm

Vi har behörighet att utföra all lagstadgad sotning i villor, flerbostadshus och restauranger m.m.
Den lagstadgade sotningen skall utföras av behörig skorstensfejare alt. så får man som privatperson också ansöka om att utföra sotning själv. Viktigt är att sotning utförs efter fristen som är bestämd av kommunen. Vi utför sotning i hela Stockholm samt Mälardalen.

Lagen om rensning av imkanaler / spisfläktar

2004 togs lagen om rensning av imkanaler/spisfläktar bort, men det betyder inte att det aldrig behöver ses över utan att man la ansvaret på fastighetsägaren istället. Efter regelverksändringen 2004, så ingår detta uppdrag inte längre i sotarens uppgifter.

Spisfläkten och imkanalen är dock fortfarande en av de viktigaste delarna i ventilationssystemet. Flottet som samlas i kanalerna är BRANDFARLIGT, och om brand uppstår i spisfläkten, kan det få ödesdigra konsekvenser.

Det har nu gått snart 12 år sedan ändringen genomfördes, för dig som inte sett över din imkanal under den tiden börjar det bli hög tid att göra det då försäkringsbolagen dessutom börjar se en ökad risk för olycka.Rensningskravet ligger kvar men är som sagt flyttat till fastighetsägaren själv.Har man inte uppfyllt rensningskravet ken man hamna i tvist med sitt försäkringsbolag och få avdrag på sin ersättning.Då nästan hälften av alla bränder i hemmet börjar på spisen är det väldigt viktigt att ha en ren och genomgången imkanal.

Det är idag fastighetsägaren som ansvarar för att spisfläkt och imkanal blir rengjord och kontrollerad. Du kan dock överlåta dessa uppgifter till oss, vi håller då koll på intervallerna och ser till skötseln av din spisfläkt och imkanal.

Sotning
imkanal
Det självklara valet inom skorstensrenovering,avloppsrensning,ventilation i Hälsingland,Stockholm,Göteborg

...har Skorstensbesiktning,  sotning/rengöring och skorstensrenovering som huvudsakliga arbetsområden. Vi är ditt fullserviceföretag inom skorsten, ventilation,rör,vvs, rengöring, kontroll av Imkanal.Har du problem med din Eldstad,Skorsten,Ventilation eller avlopp kan vi alltid hjälpa dig.

Utnyttja ROT-avdraget

Du kan givetvis utnyttja ROT avdraget på arbetskostnaden när du anlitar oss.

Kontakta oss