Ventilationsservice

Ventilation

En undermålig ventilation kan medföra mögelproblem, huvudvärk samt allergier. Vi erbjuder ventilationsservice i form av ventilationsrensning av samtlig ventilation i flerbostadshus, affärslokaler samt tex ventilationsrensning av tvättstugor, garage, källare mm. Vi åtar oss också OVK-obligatorisk ventilationskontroll samt att utföra eventuella åtgärder vid anmärkningar vid en sådan kontroll.

Vår inomhusluft

Både vi människor och våra hem behöver en fungerande ventilation för att må bra.
För att byta ut luften i våra hem så måste vi också ta in ny luft, tidigare så byggde vi våra hus naturligt otäta samt med tilluftsventiler i fönster och väggar.

Under 1970 talet kom energikrisen och man förstod att man måste spara på sin energi. Detta gjorde att man började täta sina bostäder utan att man alltid tänkte på hur viktigt det var att få in ny luft för att ventilationen skulle fungera. Vi måste alltså kunna ventilera ut fukt, matos, dåliga lukter, samt att byggnadsmaterial, möbler och mattor utsöndrar ämnen och gaser som brukar benämnas som emissioner. Kraftiga emissioner från material kan innebära problem med inneluft som dålig lukt eller torra och irriterade slemhinnor, men kan också i extrema fall vara hälsovådliga.

Din partner för ventilationsservice och skorstenar

Scarpa Sotningstjänst AB är din totala partner när det gäller ventilationsservice och skorstenar. Vi tätar även imkanaler (självdrag) då många lägenhetsinnehavare vill ha en "riktig" spisfläkt ovanför sin spis.

Vi renoverar rökkanaler, öppna spisar och kakelugnar samt installerar eldstäder.

Det självklara valet inom skorstensrenovering,avloppsrensning,ventilation i Hälsingland,Stockholm,Göteborg

...har Skorstensbesiktning,  sotning/rengöring och skorstensrenovering som huvudsakliga arbetsområden. Vi är ditt fullserviceföretag inom skorsten, ventilation,rör,vvs, rengöring, kontroll av Imkanal.Har du problem med din Eldstad,Skorsten,Ventilation eller avlopp kan vi alltid hjälpa dig.

Utnyttja ROT-avdraget

Du kan givetvis utnyttja ROT avdraget på arbetskostnaden när du anlitar oss.

Kontakta oss